#prawazwierząt

Podpisz apel do KE!

zrobiło to już:

3

7

Mamy czas tylko do września 2021 r. A możemy rozpocząć tworzenie systemu praw zwierząt w Unii Europejskiej. Ale na początek musimy przekonać Komisję Europejską do przeprowadzenia rzetelnej analizy każdego unijnego aktu prawnego, który ma wpływ na zwierzęta tzw. hodowlane. Przepisy UE nadal pozostawiają miliardy zwierząt bez żadnej ochrony. Tak jest w Polsce, Niemczech, Francji i innych krajach Wspólnoty. Dlatego chcemy wymusić na Komisji Europejskiej działanie. Chcemy, żeby prawo UE zostało sprawdzone i zmienione, tak aby w końcu zaczęło chronić zwierzęta przed wykorzystywaniem, cierpieniem i zabijaniem. Pokażmy, że jest nas więcej, że potrafimy i chcemy zatrzymać przemysł mięsny, mleczarski i jajeczny. Pokażmy, że prawa zwierząt muszą być w końcu jedną z wartości UE. Chcesz, aby UE stała się liderką praw zwierząt? Podpisz nasz apel do Komisji Europejskiej!

Potrzebujemy Twoich danych dla celów petycji. Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie w tym celu. Wszystkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności Green REV Institute. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z celem petycji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16. rok życia.

7 powodów, dla których potrzebujemy zmian w prawie UE. Czego domagamy się dla zwierząt?

  1. Po pierwsze, zdrowie. Każde zwierzę ma prawo do życia w zdrowiu i bez okaleczania.
  2. Po drugie, szczęśliwe życie. Żadne zwierzę nie może być zamykane, bez dostępu do wody i świeżego powietrza.
  3. Po trzecie, koniec z transportem żywych zwierząt. Czas zakończyć koszmar transportu żywych zwierząt.
  4. Po czwarte, prawo do naturalnego zachowania. Zwierzęta mają prawo do życia zgodnie z własną naturą i osobowością.
  5. Po piąte, odpowiednie odżywianie. Każde zwierzę ma prawo do dobrego jedzenia i wody.
  6. Po szóste, ochrona zdrowia psychicznego. Pozytywne doświadczenia. Zwierzęta to nie maszyny. To żyjące, czujące istoty.
  7. Po siódme, ochrona dla wszystkich gatunków. Wszystkie zwierzęta, ryby też! Muszą być objęte ochroną i opieką.

Mamy czas tylko do września!

Chcemy wymusić na Komisji Europejskiej działanie. Chcemy, aby UE stała się liderką praw zwierząt.
Pomóż nam i podpisz nasz apel do Komisji Europejskiej!